E-Safety

logo

Ceip El Peral

El Peral -koulutuskeskus palvelee oppilaita kahden vuoden iästä alkaen (ensimmäinen esiopetusjakso) siihen asti, kunnes he ovat saaneet peruskoulun päätökseen 12-vuotiaina. Keskuksessa on yhteensä 34 opettajaa, keskuksen ylläpidosta vastaava talonmies ja psykopedagoginen ohjausryhmä.

Koulussa on yhteensä 34 opettajaa, koulun ylläpidosta vastaava talonmies ja psykopedagoginen ohjausryhmä. Lukuvuoden 2022-2023 oppilasmäärä on 400. Keskuksessa on täydentäviä ohjelmia varhaisnuorille ja kouluruokala. Koulun vanhempainyhdistys hallinnoi koulussa opetustuntien ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Pidämme tärkeänä korostaa, että koulumme oppilaat osallistuvat kaksikieliseen koulutukseen, jossa kuuden vuoden iästä lähtien (perusopetus) heille opetetaan tiettyjä aineita (luonnontieteet, yhteiskuntatieteet ja kuvataide) englanniksi. Näin vieraan kielen kielitaito kehittyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Learnmera Oy

Learnmera Oy on yksityinen kielikoulutus- ja käännöstoimisto pääkaupunkiseudulla , joka tarjoaa liikekielen opetusta, käännöksiä ja oikolukupalveluja. Kursseja on tarjolla suurimmissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa kielissä sekä alkeiskursseja englannissa, suomessa, ruotsissa, ranskassa, saksassa, venäjässä ja ranskassa. Learnmera Oy:llä on paljon kokemusta opetusmateriaalien luomisesta,verkkosivujen ja sovellusten sisällön rakentamisesta sekä ammatillisista verkkokursseista. Learnmeran verkossa ilmaiseksi julkaisemaa kieltenopiskelu- ja kulttuurimateriaalia on tähän päivään mennessä ladattu satoja tuhansia kertoja. Learnmera Oy on toiminut aktiivisesti erilaisissa eurooppalaisissa hankkeissa vuodesta 2008 lähtien. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita, jotka on suunnattu erityisesti yritysasiakkaille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintojaan ja sosiaalisen median läsnäoloaan. Luettelo Learnmeran aiemmin toteuttamista projekteista löytyy verkkosivuilta:

Learnmera : https://learnmera.com/ ja työkaluja

The Language Menu-opettajasivustolta : https://www.thelanguagemenu.com/

IC "G. Pagoto"

pagoto
IC ”G.Pagoto” on yhtenäiskoulu, johon kuuluu päiväkoti, peruskoulu ja lukio. Koulussa on yhteensä noin 650 oppilasta ja 90 opettajaa. Koulun opetushankkeissa edistetään opetuksen ja opetussuunnitelmien innovointia, englannin kielen käytön kehittämistä, tietotekniikkaa, urheilua ja luovaa toimintaa. Erityistarpeisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin puutteisiin kärsiviin oppilaisiin kiinnitetään paljon huomiota, ja siksi näille oppilaille toteutetaan osallisuuteen tähtääviä toimia. Instituutti osallistuu moniin kulttuuri- ja urheilujärjestöjen, paikallisviranomaisten ja kansallisen opetusministeriön ehdottamiin koulutushankkeisiin.

Turk Telekom Ilkokulu

turk_logo

Türk Telekomin peruskoulu aloitti toimintansa lukuvuonna 2008-2009, ja peruskoulu tarjoaa kokopäiväistä opetusta 5-11-vuotiaille. Lukuvuodesta 2012-2013 lähtien se on alkanut tarjota perusopetusta 5-11-vuotiaille. Lukuvuodesta 2012-2013 lähtien se on alkanut antaa opetusta vain alakouluna. Tällä hetkellä koulussamme on 38 luokkaa ja päiväkoti. Meillä on 6 lastentarhaluokkaa, ja 32 alakoulua, joissa on yhteensä 1107 oppilasta. Meillä on myös 30 pakolaisoppilasta. Koulussamme järjestetään paljon koulun ulkopuolista toimintaa, koska haluamme tukea oppilaiden myönteistä käyttäytymistä. Toimintaan sisältyy tanssi-, shakki- ja urheiluaktiviteetteja. Koulumme toteutti oppilaille ja opettajille kyselyn digitaalisesta lukutaidosta ja verkkokiusaamisesta. Tulosten perusteella päädyttiin siihen, että opettajillamme ja oppilailla ei ole riittävästi tietoa ja molemmat tarvitsevat koulutusta tällä alalla kehittääkseen digitaalisia taitojaan.