E-Safety

logo

Ceip El Peral

“El Peral eğitim merkezi, öğrencilere iki yaşından itibaren (kreş öncesi eğitim) ilköğretimlerini tamamlayana kadar hizmet vermektedir. merkez ve bir psiko-pedagojik yönlendirme ekibi. 2022-2023 kursundaki toplam öğrenci sayısı 400’dür.

Merkez, erken kalkanlar için tamamlayıcı programlara ve bir okul kantinine sahiptir. Anneler ve babalar derneği merkezin öğrencilerinin yüzdesi, öğretim dışı zamanlarda merkezde gerçekleştirilen ders dışı etkinlikleri yönetir. Okulumuz öğrencilerinin iki dilli bölüm projesini takip etmelerini önemli buluyoruz. altı yaşından itibaren (ilköğretim) belirli konuları (doğa bilimleri, sosyal bilimler ve plastik sanatlar) İngilizce dili. Bu şekilde, bir yabancı dilde dil yeterliliği çok erken yaşlardan itibaren geliştirilir.

Learnmera Oy

Learnmera Oy, Helsinki bölgesinde iş dili dersleri, çeviriler ve redaksiyon hizmetleri sunan özel bir dil eğitimi ve çeviri sağlayıcısıdır. Başlıca İskandinav ve Avrupa dillerinin yanı sıra yeni başlayanlar için İngilizce, Fince, İsveççe, Fransızca, Almanca ve Rusça kursları sunulmaktadır. Learnmera Oy, çevrimiçi mesleki kursların yanı sıra eğitim kaynakları oluşturma, web sitesi oluşturma ve uygulama içeriği oluşturma konularında da önemli deneyime sahiptir. Ücretsiz olarak yayınladıkları dil öğrenme ve kültürel materyalleri bugüne kadar yüz binlerce kez indirilmiştir. Learnmera Oy, 2008 yılından bu yana farklı Avrupa projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hizmetlere ek olarak Learnmera, müşteri arayüzlerini ve sosyal medyadaki varlıklarını geliştirmek isteyen kurumsal müşterilere ve kurumlara özel BT hizmetleri de sunmaktadır. Learnmera’nın daha önce üzerinde çalıştığı projelerin bir listesi web sitesinde bulunabilir.

Learnmera https://learnmera.com/ ve öğretmen sitesi için araçlar The Language Menu https://www.thelanguagemenu.com/

IC "G. Pagoto"

pagoto

IC “G.Pagoto” anaokulu, ilkokul ve ortaokulu içeren kapsamlı bir okuldur. Toplamda yaklaşık 650 öğrencimiz ve 90 öğretmenimiz bulunmaktadır. Okulun eğitim projeleri, öğretim ve müfredatta yenilikçiliği teşvik etmekte, İngilizce dilinin kullanımını, bilişim teknolojisini, sporu ve yaratıcı etkinlikleri geliştirmektedir. Özel ihtiyaçları olan öğrencilere ve sosyo-kültürel eksiklikleri olan öğrencilere büyük önem verilmektedir, bu nedenle bu öğrenciler için kaynaştırmaya yönelik faaliyetler uygulanmaktadır. Enstitü, kültür ve spor dernekleri, yerel otorite ve ulusal halk eğitim bakanlığı tarafından önerilen birçok eğitim projesine katılmaktadır.

Turk Telekom Ilkokulu

turk_logo

Türk Telekom İlkokulu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında eğitim hayatına başlamış olup, ilköğretimde 5-11 yaş arasında tam zamanlı eğitim verilmektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretimde 5-11 yaş arası eğitim vermeye başlamıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren sadece ilkokul olarak eğitim vermeye başlamıştır. Şu anda okulumuzda bir anaokulu ile birlikte 38 sınıf bulunmaktadır. 6 Ana sınıfı, 32 ilkokul olmak üzere toplam 1107 öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca 30 mülteci öğrencimiz var. Okulumuzda öğrenci davranışlarını olumlu hale getirmek için birçok müfredat dışı faaliyet yürütülmektedir. Bunlar geleneksel dans, satranç ve spor alanlarındadır. Okulumuz dijital okuryazarlık ve siber zorbalık konularında öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir anket düzenlemiştir. Bu sonuçlardan, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bilgi eksikliği olduğu ve dijital becerilerini geliştirmek için her ikisinin de bu alanda bir eğitim alması gerektiği sonucuna varılmıştır.