E-Safety

logo
E-safety
E-safety

Tieteen edistysaskeleet ovat tehneet teknologiasta olennaisen osan kaikkien elämää, minkä vuoksi tulevien sukupolvien on välttämätöntä hallita digitaaliset taidot. Opettajilla on oltava tieto-, data- ja tieto- ja viestintätekniikkataitoja, jotta he voivat käyttää teknologiaa tehokkaasti. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda oppilaille turvallinen internet-ympäristö ja parantaa digitaalista lukutaitoa. Sen tavoitteena on myös lisätä lasten tietoisuutta verkkotoiminnasta, parantaa opetuksen laatua, edistää yhteistyötä sekä ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Hankkeessa pyritään myös kehittämään tieto- ja viestintätekniikoita, joiden avulla opettajat voivat oppia digitaalista kansalaisuutta ja digitaalista lukutaitoa. Lisäksi sillä varmistetaan tietoteknisten välineiden käyttö koulujen hallintoviranomaisten keskuudessa hallinnollisen työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Menetelmä

Opettajille, oppilaille ja perheille suunnatun hankkeen on perustuttava useisiin metodologisiin periaatteisiin, jotka esitämme seuraavassa:

AKTIIVISUUS

kaikkien koulutusyhteisön jäsenten ja eurooppalaisten kumppaneiden on osallistuttava aktiivisesti erilaisiin tehtäviin, työpajoihin, koulutuksiin ja toimintoihin.

YHTEISTYÖKUMPPANUUS

jokaisella kumppanilla on hankkeessa tietty rooli, joka määrittää kunkin kumppanin työn. Lisäksi jokaisella kumppanilla on jäsen, joka toimii koulunsa Erasmus-koordinaattorina ja hallinnoi hankkeen eri toimintoja, toiminnasta tiedottamista ja toiminnan aktivointia.

ROOLINJAKO

Hankkeen alusta lähtien on tehty projektin sisäinen työnjako ja laadittu vuosittainen aikataulu, joka toteutetaan kussakin keskuksessa.

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

On tärkeää levittää ja esitellä saavutuksia, toimintaa ja tehtäviä muille kouluille, yhdistyksille jne., jotta voimme osoittaa työmme tulokset.

JOUSTAVUUS

hanke on mukautettu kunkin kumppanikoulun eri koulutustasoille, päiväkodista lukioon. Kukin yhteistyökumppani on mukauttanut materiaalia ja toimintaa eri tasoilleen.