E-Safety

logo
E-safety
E-safety

Bilimdeki ilerlemeler teknolojiyi herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmiş ve gelecek nesillerin dijital yetkinliklere sahip olmasını elzem kılmıştır. Öğretmenler teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek için bilgi, veri ve BİT becerilerine sahip olmalıdır. Bu proje, öğrenciler için güvenli bir internet ortamı yaratmayı ve dijital okuryazarlığı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çocukların çevrimiçi faaliyetler konusundaki farkındalığını artırmayı, eğitim kalitesini yükseltmeyi, işbirliğini teşvik etmeyi ve mesleki ve kişisel gelişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje ayrıca öğretmenlerin dijital vatandaşlık ve okuryazarlık becerilerini öğrenmeleri için BİT teknikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, idari işleri kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için okul yöneticilerinde bilgi teknolojisi araçlarının kullanılmasını sağlar.

Metodoloji

Öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere yönelik olan proje, aşağıda belirttiğimiz birkaç metodolojik ilkeye dayanmalıdır:

AKTİF

eğitim camiasının tüm üyeleri ve Avrupalı ortaklar farklı görevlere, çalıştaylara, eğitimlere ve faaliyetlere aktif olarak katılmalıdır.

İŞBİRLİKÇİ

her ortağın proje içinde her ortağın çalışmasını belirleyen atanmış bir rolü vardır. Ayrıca, her ortağın kendi okulunun Erasmus koordinatörü olacak ve projenin farklı faaliyetlerini, yaygınlaştırılmasını ve aktivasyonunu yönetecek bir üyesi vardır.

ROL DAĞILIMI

Projenin başlangıcından bu yana, proje kapsamında görev dağılımı yapılmış ve her merkezde yürütülecek yıllık bir zaman çizelgesi oluşturulmuştur.

YAYGINLAŞTIRMA VE İLETİŞİM

Çalışmalarımızın sonuçlarını göstermek için başarıları, faaliyetleri ve görevleri diğer okullara, derneklere … yaymak ve göstermek önemlidir.

ESNEK

Proje, anaokulundan liseye kadar her ortak okulun farklı eğitim seviyelerine uyarlanmıştır. Her ortak, materyal ve faaliyetleri sahip oldukları seviyelerin her birine uyarlamıştır.